Diabetes

In 2015 is er veel veranderd rondom de diabetes zorg. Er is een ketenzorg om de diabeten heen ontworpen en de kosten daarvan worden sindsdien vergoed vanuit het basispakket. In de regel is het nu zo dat de podotherapeut de spin in het web is met betrekking tot de diabetes zorg. Wij bepalen wat medisch noodzakelijke voetzorg is via een zorgprofiel bepaling. Dit zorgprofiel is voor de zorgverzekeraar weer leidend in hoeverre bv pedicures vergoed worden vanuit het basispakket. De podotherapeut moet contracten afsluiten met zorgverzekeraars en pedicures over dit onderwerp en er moet een nauw contact onderhouden worden met de andere zorgverleners zoals huisartsen, POH-ers, pedicures en evt internisten. Ook zijn de handelingen aan strakke protocollen gebonden.

Als podotherapeut ben ik altijd nauw betrokken geweest met de diabetes zorg. Ik heb een diabetes poli opgezet in het Kennemer Gasthuis tussen 2000 en 2005. Daar heb ik veel geleerd van met name de internist, revalidatie arts en de vaatchirurg over de complicaties bij diabetes en ook wat als complicaties werd aangezien maar het uiteindelijk niet bleek te zijn.

Ik heb altijd met veel plezier 'mijn' diabeten behandeld. Het is een voor mij zeer interessante patiëntengroep die ik graag help en voorlicht. Echter is door de veranderde regelgeving het voor mij niet meer mogelijk om als ZZP-er aan alle contractvoorwaarden te voldoen. Om daaraan te voldoen is naar mijn mening schaalvergroting nodig en dat heb ik nu juist afgeketst. Hoewel ik alle kennis in huis heb en communicatie met andere zorgverleners bij mij hoog in het vaandel staat, heb ik daarom besloten om geen contracten over dit onderwerp af te sluiten met welke pedicure dan ook. U bent dus welkom bij mij als diabeet zijnde en u zult bij mij up to date kennis vinden, echter zal de pedicure niet vergoed worden vanuit het basispakket. Ook zorg vanuit het aanvullende pakket wordt bij mij vergoed. Dat houdt bv het maken van zolen in en al het therapeutische handelen buiten de diabetes voetzorg om.