Directe toegankelijkheid

Het is sinds 2011 niet meer verplicht om voor een podotherapeutische behandeling een verwijzing van de huisarts of specialist (arts) te hebben. Zonder verwijzing zal ik eerst een intake met de patiënt afspreken, waarbij een aantal zaken ter sprake komen. Mocht er het een en ander aan de hand zijn, dan moet ik alsnog terug sturen om een verwijzing te halen. In zo’n geval is het prettig wanneer de patiënt sowieso met verwijzing gestuurd wordt. Hieronder staat de screeningslijst welke podotherapeuten geacht worden te hanteren (informatie verstrekt vanuit de NVvP). Wanneer een van deze vragen met een ja beantwoord wordt, is het wellicht handig om de patiënt door te sturen met een verwijzing.

 

DTP in de praktijk & screeningsproces

Rode Vlaggen duiden op risico voor biomedische en somatische oorzaak die dusdanig relevant is dat nader medisch onderzoek gewenst kan zijn.

 

Algemeen

1. (Recent) trauma

2. Al langer bestaande (onverklaarde) koorts

3. Recent onverklaard gewichtsverlies (> 5kg per maand)

4. Langdurig gebruik van corticosteroïden

5. Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie

6. Algemeen onwel bevinden

7. Nachtelijke pijn

8. Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

9. Er worden geen pulsaties gevoeld of gehoord (Doppler)

10. Kanker in de voorgeschiedenis

11. Belasten is niet mogelijk (asdrukpijn)

12. Er zijn tekenen/symptomen van infectie

13. Er zijn tekenen/symptomen van Charcot

14. Tekenen en symptomen van tophi

 

Acuut (sport) letsel

16. Onbegrepen tekenen of symptomen na recent trauma

17. Belasten is niet mogelijk (asdrukpijn)

18. Recent onverklaard gewichtsverlies (> 5kg per maand)

19. Langdurig gebruik van corticosteroïden

20. Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie

21. Algemeen onwel bevinden

22. Nachtelijke pijn

23. Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

 

 

Lage rug regio

24. Eerste episode van lage rugpijn jonger dan 20 jaar of ouder dan 50 jaar

25. Significant trauma

26. Recent onverklaarbaar gewichtsverlies (> 5kg per maand)

27. Kanker in de voorgeschiedenis

28. Koorts

29. Deformiteiten (bijv. lumbale kyfose)

30. Langdurig gebruik van corticosteroïden

31. Intraveneuze toepassing van medicijnen

32. Progressieve niet-mechanische pijn

33. Pijn die ’s nachts blijft of zelfs verergert

34. Aanhoudende ernstige beperking lumbale flexie

35. Algemeen onwel bevinden

36. Incontinentie voor urine en/of faeces

37. Rijbroek anesthesie

38. Bilaterale uitvalsverschijnselen

39. Unilaterale uitvalsverschijnselen

40. Ernstig beperkt gangbeeld

 

Gele vlaggen

1. Kanker in de voorgeschiedenis

2. Klachten van patiënt blijven ondanks podotherapeutische behandeling

3. Patiënt is niet gemotiveerd voor verdere podotherapeutische behandeling

4. Er is een afwijkende thuis(privé)situatie de klachten negatief beïnvloeden en de voortgang van de behandeling remmen

5. Er wordt krachtsverlies gesignaleerd

6. Er worden slechte pulsatie gevoeld/gehoord